WAT KUNNEN WE VOOR U BETEKENEN

DEMC Management Consulting is een samenwerkingsverband van onafhankelijke consultants die hun sporen hebben verdiend bij internationaal opererende ondernemingen.

Wij begeleiden en adviseren bij veranderingstrajecten waarbij Human Resources en automatisering een rol spelen. Wij doen dit vanuit een visie dat deze alleen succesvol kunnen zijn bij een juiste afstemming tussen bedrijfsdoelstellingen en de betrokken mensen.

Implementatiebegeleiding

Onze expertise ligt bij de implementatie van ERP systemen als PeopleSoft en SAP die gepaard gaan met de hierdoor noodzakelijke bedrijfsorganisatorische veranderingen. Bij voorkeur spelen wij onze rol aan de kant van het opdrachtgevende management waar wij kunnen helpen bij:

  • Ondersteuning van het management bij haar leidende rol binnen veranderingstrajecten
  • Effectieve communicatie tussen management en uitvoerende IT professionals
  • Het managen van verwachtingen en prioriteiten
  • De inbreng van de eigen organisatie bij het in kaart brengen van functionele vereisten
  • De vertaling van functionele vereisten naar uitvoerbare plannen
  • De uitvoering van deze plannen

Leiderschap en communicatie

Bij veranderingstrajecten, in het bijzonder wanneer de verandering een reductie van het aantal arbeidsplaatsen met zich meebrengt, wordt een beroep gedaan het leiderschap van het management.

Vanuit het principe “processen kunt managen, maar mensen moet je leiden”, zal een effectieve communicatie richting en begeleiding van betrokkenen bijdragen aan de acceptatie van de verandering. Wij kunnen hieraan bijdragen door:

  • Opstellen en invoeren van een leiderschap strategie
  • Begeleiding en coaching van het management
  • Begeleiding en coaching van medewerkers

 


Share this